43. Wali dan Nabi Dikalangan Jin

   
43. Wali dan Nabi Dikalangan Jin

43. Wali dan Nabi Dikalangan Jin

 


Kitab : Al Jawahiratul Makhfiyyah

Judul : Wali dan Nabi Dikalangan Jin

Disusun oleh : Mohammad Amri Yusof     

Ditulis oleh : Sallehudin Bin Sufi

Dikarang oleh : Ahmad Fahmi Hadiid Syams Al Makhfy


Wali dan Nabi Dikalangan Jin

Kerana penciptaan alam semesta selama enam masa masih berlanjut hingga hari kiamat. Jadi mustahil Allah melenyapkan utusan-utusanNya dari bangsa jin dan manusia hingga hari kiamat. Allah sudah selesai mengutus Nabi Muhammad saw untuk bangsa jin dan manusia. Mereka masih mempunyai waliyullah hingga hari kiamat. Walaupun para jin sejak Zaman Nabi Nuh as ada nabi-nabi mereka sendiri, namun bukan merupakan Nabi yang mutlak, semua wahyu tersambung kepada Nabi jenis Manusia. Para wali jin hingga hari kiamat berpegang pada ijma'ul Ulama' yang terkuat dari golongan manusia. Maksud dari yang terkuat adalah yang istiqomah, ikhlas dan ketaqwaannya senantiasa bertambah. Merekalah waliyullah yang dari zaman ke zaman tersembunyi dalam balutan karamah dan nur Allah.


Cara belajar mereka tidak sama dengan kita, mereka belajar dengan duduk dalam majlis-majlis Ilmu yang diajarkan oleh hamba Allah. Para Waliyullah ada yang langsung namun sangat sedikit jumlah jin yang belajar langsung dari para waliyullah. Kebanyakan mereka menjadi murid-muridi ghaib di setiap pondok-pondok. Tidak hairan kadang-kadang ada satu pondok yang tiba-tiba lumbung padinya bertambah tanpa sepengetahuan manusia. Atau adanya sejumlah wang di bawah sajadah seorang kyai. Semua itu tentunya seizin Allah SWT. Wallahu a'lam bi shawaab.


Diperbarui
Tambahkan Komentar

Translate

Pengunjung